Hlavním zdrojem zvuku Gavory je sampler, nástroj, který je schopen hrát teoreticky jakýkoliv zvuk v jedné určené chvíli. Sampler je otevřený systém pro možnosti. Funguje jako vysílač schopný komunikovat vzorek, nebo řetězce vzorků na několika úrovních současné, při faktu, že sám o sobě, bez zásahu z věnčí, zůstává jenom prázdnou pamětí. Kontrolovat sampler je jako kontrolovat vlastní mozek, je jenom tím, čím ho uděláme, čím ho plníme.

Gavora je sampler. Absorbuje podněty, kumuluje je, modifikuje a vytváří nové interpretace a nové reality ve vztahu k vlastním zkušenostem. Skrz možnosti technologie Gavora cílevědomé vykořisťuje sebe sama a relevantnost sdělení si nechává jakoby přerůstat přes hlavu - neexperimentuje, chce toho tolik říct Gavora vznikla v roce 2000 ve městě Blansko a Gavora jsou Andrej Gorodkov, Aleš Petržela a Petr Konečný.

NA PIPER RECORDS VYŠLO

2FjxXPlu3210_bEimAxkdPRO3LRmSPjb