OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vladimír Schwarz
Polní 1288
742 21 Kopřivnice

IČO: 62320211
DIČ: CZ6512300850

tel: +420 602 571 153
info@piperrecords.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*)

 

 

od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)

 

 

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Vladimir Schwarz
Polní 1288
742 21 Kopřivnice

IČ: 62320211
Telefon: +420 602 571 153
E-mail: info@piperrecords.cz

laskavy-humr-logo
Share This